Afhentning af affald

Du kan finde mere om affald på understående links

Glostrup Forsyning

Sortering til storskraldsindsamling

Ved indsamlingsordningerne for storskrald skal affaldet sorteres i følgende affaldstyper:

 • Tomme, rengjorte flasker og glas uden låg, kapsler og propper. Afleveres i klare plastsække eller i en åben bærepose.
 • Pap til genbrug skal være rent og tørt, foldet sammen og bundtet med snor eller lagt i en åben bærepose. Pappet må ikke have været i direkte kontakt med fødevarer – f.eks. skal pizzaæsker og mælkekartoner afleveres sammen med dagrenovation.
 • Jern og metal - Dette kan eksempelvis være rengjorte konservesdåser, rørstumper, metalkapsler, låg, komfurer og vaskemaskiner. Cykler, der er mærket med "storskrald", tages også med.
 • Nagelfast jern. Jern som har siddet fastgjort i dit hus. Det er for eksempel radiatorer, varmtvandsbeholdere, stålvaske, vandrør og blandingsbatterier. Nagelfast jern må højst veje cirka 50 kg og højst fylde som en vaskemaskine.
 • Brændbart, eksempelvis møbler uden fjedre, flamingo, tekstiler samt tæpper på maksimalt 1 meters længde. Indbo med fjedre/springmadrasser og sofaer hører ind under denne kategori.
 • Elektronik, eksempelvis fjernsyn, computere, telefoner, mobiltelefoner uden batterier, radioer, højtalere og printere. Der medtages IKKE apparater med genopladelige batterier.
 • Tømte køleskabe og frysere - dog IKKE industrikøleskabe.
 • Pvc - ikke genanvendeligt, eksempelvis haveslanger, badebolde og gummistøvler.

Disse affaldstyper bliver IKKE taget med:

 • Papir
 • Porcelæn, keramik, hærdet glas, akvarier og spejlglas
 • Bordplader mv. af marmor og andre stenmaterialer
 • Solarier
 • Byggeaffald, bygge- og anlægsaffald samt mur- og nagelfaste genstande undtaget det ovenfor nævnte nagelfaste jern 
 • Farligt affald, olie- og kemikalieaffald, lysstofrør, el-pærer og batterier.

Hvis du har en affaldstype, der ikke bliver taget med i storskraldsordningen, så er det muligt, at du kan aflevere det på genbrugsstationen.