Afståelse af havelod

Køber og Sælger info

Man skal først og fremmest rette henvendelse til sin bestyrelse i haveforening, idet bestyrelsen skal være direkte involverede i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen. Det er også bestyrelsen, som i sidste ende skal vurdere om din køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste mm.

Hvem kan jeg sælge mit hus til? 

Potentielle købere vælges af bestyrelsen fra foreningens interesseliste. Hvis du selv har en interesseret køber til dit hus, skal denne skrives op på interesselisen. 

Vurdering

Enhver kolonihave, der bliver overdraget ved et salg, skal vurderes efter vurderingsreglerne. Der kan ikke forlanges en højere pris for kolonihaven end den maksimale vurderingspris, derudover kan et salg ikke betinges af, at løsøret indgår i købet. 

En vurdering er gældende i et år fra den dato vurderingen er foretaget.


Der er sælges ansvar at alle bygning overholder gældende lokalplan og er godkendt af kommunen. Det er kun godkendt bebyggelse der kan vurderes. 

Hvis du er utilfreds med din vurdering har du mulighed for at anke den, til dette formål kan du anvende følgende: ankeformular ved vurdering

Tingbogsattest 

I forbindelse med salg forlanger en del haveforeninger, at der samtidig indhentes en tingsbogsattest.

Den kan tjene som sælgers bevis overfor køber på, at kolonihavehuset ikke er pantsat til f.eks. en bank, som sikkerhed for et banklån.