Afståelse af havelod

Køber og Sælger info

Man skal først og fremmest rette henvendelse til sin bestyrelse i haveforening, idet bestyrelsen skal være direkte involverede i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen. Det er også bestyrelsen, som i sidste ende skal vurdere om din køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste mm.

Potentielle købere vælges af bestyrelsen fra foreningens interesseliste. Hvis du selv har en interesseret køber til dit hus, skal denne skrives op på interesselisen. 

Vurdering

Enhver kolonihave, der bliver overdraget ved et salg, skal vurderes efter vurderingsreglerne. Der kan ikke forlanges en højere pris for kolonihaven end den maksimale vurderingspris, derudover kan et salg ikke betinges af, at løsøret indgår i købet. 

En vurdering er gældende i et år fra den dato vurderingen er foretaget.

Hvis du er utilfreds med din vurdering har du mulighed for at anke den, til dette formål kan du anvende følgende: ankeformular ved vurdering

Tingbogsattest 

I forbindelse med salg forlanger en del haveforeninger, at der samtidig indhentes en tingsbogsattest.

Den kan tjene som sælgers bevis overfor køber på, at kolonihavehuset ikke er pantsat til f.eks. en bank, som sikkerhed for et banklån.

Salg og vurdering.

Du skal henvende dig til bestyrelsen ved salg af dit kolonihavehus. 

HF Islevdal er med i Kolonihaveforbundet og underlagt de af Kolonihaveforbundets fastsatte vurderingsregler. Et hvert salg/køb foregår efter "Kolonihaveforbundets Hovedbestemmelser".

Det betyder i praksis, at du ved salg af din kolonihave skal have besøg af et vurderingshold, som vil besigtige din kolonihave, og føre de noterede oplysninger ind i et computerprogram, som så regner værdien af din kolonihave ud.

Det er derfor vigtigt, for at du skal få en retfærdig behandling, at du selv sørger for at informere om eventuelle forbedringer og mangler.

Det er en rigtig god idé at gemme kvitteringer for materialer og udført arbejde. Dog skal du være opmærksom på, at visse ting bliver betegnet som almindelig vedligeholdelse, og derfor ikke udløser en forbedringsværdi. Alt det, er vores vurderingsfolk uddannet til at vurdere.